Проекти (Архив)

„Образование за утрешния ден“ BG05M20P001 – 2.012 – 0001, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г.

„Образование за утрешния ден“ BG05M20P001 – 2.012 – 0001, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г.

Формиране и развитие на ключови дигитални компетентности. Развиване на базова компютърна грамотност: използване на офис приложения, създаване и адаптиране на презентация, безопасно търсене на информация в интернет, споделяне и работа в облачно пространство, използване на приложение за създаване на интерактивни уроци и игри.

Научи повече