Добре дошли сайта на ОУ "Св. св. Кирил и Методий"!

Добре дошли сайта на ОУ "Св. св. Кирил и Методий"!

Новини


ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" с.Ясен отново с отличия

Награди и отличия за ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" с.Ясен

Научи повече

Проекти

„Образование за утрешния ден“ BG05M20P001 – 2.012 – 0001, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г.

„Образование за утрешния ден“ BG05M20P001 – 2.012 – 0001, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г.

Формиране и развитие на ключови дигитални компетентности. Развиване на базова компютърна грамотност: използване на офис приложения, създаване и адаптиране на презентация, безопасно търсене на информация в интернет, споделяне и работа в облачно пространство, използване на приложение за създаване на интерактивни уроци и игри.

Научи повече