Проекти

Учебна 2021-2022година

ОУ,,Св.Св.Кирил и Методи" в с.Ясен работи по проект -Равен достъп до училищно образование в условия на кризи по Оперативна програма,,Наука и образование за интелигентен растеж".Децата с голям интерес се включиха в проекта и научина много полезни неща за работата си в Microsoft Teams.

Научи повече