История

Основно училище Св. Св. Кирил и Методий, село Ясен е учебно заведение с богата история, изпълнена със събития, допринесли за сегашния вид и авторитет на учебното заведение.
Отворило врати, за да посрещне своите жадни за знание възпитаници, утвърдило се като средище на висока култура, творчество и образованост.
В онези години, гордите родолюбци в село Ясен разбрали силата на просвещението се захващат с богоугодно и спасително дело да дадат образование на децата си, за да запазят вяра, род и родина.

И през всички тези немалко години до днес, ОУ Св. Св. Кирил и Методий е съкровена част от миналото и настоящето, една от емблемите на селото. Заема централно място в образователната система на общината. Разполага със съвременна материално - техническата база, която непрекъснато се подобрява и осъвременява, важно и водещо за по-добро, качествено и съвременно обучение на децата.


Днес ОУ Св. Св. Кирил и Методий е основно училище с целодневна форма на обучние в пет паралелки от I-ви до VII-ми клас. Осигурява достъпно образование за всеки ученик и обучение според държавните образователни изисквания и стандартите на Европейския съюз

Учениците получават добра подготовка, която им дава възможност за формиране на трайни и задълбочени знания и компетентност, получават отличната подготовка, която им гарантира успешно представяне на олимпиади, състезания, външно оценяване и кандидатстудентски изпити.
Процесът на работа, който протича в училището е съчетание между традиционните и нетрадиционните начини на работа. Учениците участват активно в дейностите, организирани по инициатива на учебното заведение.
Възпитаниците на учебното заведение имат възможност да развиват своите творчески и физически умения и да усъвършенстват способностите си в часовете по свободноизбираема подготовка.
През всичките тези, немалко години от първия звънец до днес, ОУ Св. Св. Кирил и Методий, село Ясен е извор на знание и мъдрост, стремейки се да създава обективни възможности за отлична подготовка, която води до последваща пълноценна реализация на възпитаниците си.