Документи 2021-2022 учебна година

Документи 2021-2022 учебна година

https://ou-yasen.com/_uploads/page_files/правилник-ВТР-6213.PDF

https://ou-yasen.com/_uploads/page_files/план-МО_нач._учители-1191.PDF

https://ou-yasen.com/_uploads/page_files/План_КПК-2585.PDF

https://ou-yasen.com/_uploads/page_files/план_комисия_етика-2939.PDF

https://ou-yasen.com/_uploads/page_files/план_-_деца_в_риск-7383.PD

https://ou-yasen.com/_uploads/page_files/етичен_кодекс-6057.PDF

https://ou-yasen.com/_uploads/page_files/правилник_БУВОТ-2882.PDF

https://ou-yasen.com/_uploads/page_files/програма_превенция_на_ранното_напускане_на_у-ще-8740.PDF

https://ou-yasen.com/_uploads/page_files/правила_и_мерки-covid_19-3312.PDF

https://ou-yasen.com/_uploads/page_files/Програма_равни_възможности_2021-2022-6829.pdfАрхив